فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری

2 جشن ملی چهارشنبه سوریهم میهنان!

جوانان اشرف‌نشان و رزمنده ایران!

با برافروختن آتشها در جشن ملی چهارشنبه سوری، به استقبال بهار و نوروز هميشه‌ پيروز بشتابيم.

زمستان استبداد را با فريادهاي «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «زنده باد ارتش آزادی»، به لرزه در آوریم.

برای برپایی هزار اشرف و كانون ظلمت سوز شورشي در سراسر میهن اشغال شده، تجدید پیمان کنیم.

این، تنها پاسخ کارساز به سرکوب و تباهی و تاریکی و فقر و بیکاری و چپاولهای نجومی است.

پیروزی مجاهدان اشرفی در انتقال بزرگ و شکست توطئه ها و موشکها با «مقاومت به هرقیمت»رقم خورده است.

و همین مقاومت است که خلیفه ارتجاع را در باتلاق بحرانهای بیرونی و درونی به دام انداخته و اهرمهای حفظ نظام ولایت فقیه را از جنگ ضدمیهنی تا پروژه تسلیحات اتمی و مداخلات تروریستی، درهم شکسته است.

در آستانه نمایش ننگین انتخاباتی، ولایت طلسسم شکسته و زهرخورده خامنه ای و باندهای درهم ریخته آخوندی، در باتلاق جنگ قدرت و غارت،  دست و پا می زنند و با خشم و نفرت فزاینده مردمی  رو به رو هستند.

در اهواز و خوزستان به پاخاسته و در سراسر میهن اشغال شده، مردم به ستوه آمده از تبهکاری و چپاول و سرکوب‌ آخوندی در جوش و خروشند.

به دشمن درمانده امان ندهیم. در هر فرصت، در هر زمان و در هر مکان، به اعتراض و قیام برای آزادی برخیریم.

در جشن ملی چهارشنبه سوری، در همراهی با اعتراضات اجتماعی، با پایداری و همبستگی و با کار جمعی و انقلابی، می توان و بايد بساط رعب و وحشت آخوندها را در هم شكست.

می توان و باید، تیمها، دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی را در جاي جاي ميهن اشغال شده، تشکیل داد.

می توان و  باید «هزار اشرف رهایی بخش» ، «هزار کانون شعله‌ور شورشي» و «هزار كانون نبرد و مقاومت» بر پا کرد.

می توان و باید زمینه ها را برای نوروز پیروزی و بهاران خجسته آزادی فراهم کرد.

نصر من الله و فتح قریب-مرگ بر این رژیم مردم فریب

سلام بر آزادی-درود بر رجوی

ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور

۱۵ اسفند۱۳۹۵

 

Print Friendly, PDF & Email