رحمان کریمی: با غرابه های گلاب و سرکه بوی گنداب نمی رود

 رحمان کریمیوضعیت و موقعیت رژیم فاشیستی ملا طوایفی – پاسدار طوایفی، از تمامی جهات اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنچنان آشکارا رسوا و خراب و بحران زده است که دیگر واقعا نیازی به گفتن و نوشتن ندارد. بوی گند این نظام محیل سرکوبگر از هر حیث عالمگیر شده است. اگر جای دریغ و تأسفی باشد این است که یک ملت صاحب فرهنگ و تمدن به سالیان محکومند که در این گنداب، رنج ببرند، عذاب بکشند، فریاد برآرند و خون دل بخورند و در جهان پیشرفته و متمدن نه به درستی گوشی شنوا ببینند و نه حس و عصبی که بر این بیداد بی سابقه به خشم برآشوبند. منافع اقتصادی و مالی از چنان جاذبه یی برخوردار شده است که دیگر مسایل و شئون بشری را تحت تأثیر و شعاع خود قرار داده است. و ما مردم ایران متعلق به سرزمینی هستیم که هم نفت و گاز و انواع معادن دارد و هم موقعیت بسیار مهم و حساس ژئوپولتیکی و بنابراین مورد رقابت و مناقشه دایم قدرت های جهانی. ما میان حداقل دو سنگ آسیاب قرار داریم بی هیچ عنایت و توجه جدی. چنین است که پای قدرت ها در برابر گندابیان سست و به تردید می افتد. این آگاهی و نگرش درست سیاسی، نباید موجب دلسردی ما ملت شود بلکه باید بیدارمان کند که روی پای خود به عزم و اراده بایستیم و دشمن را که بوی گندش عالمی را گرفته به زانو درآوریم و بدانیم که قدرت یک ملت بسیار و بسیار بیشتر از قدرت یک دولت سرکوبگر است. اکثریت با ملت ستمدیده عاصی ست و نه با دولتمردان قلیل. ملایان شیاد تبهکار بدون پاسداران، هیچ هیچ اند. و پاسداران از درون پوسیده و فاسد شده اند. نباید مرعوب هارت و هورت های ظاهری آنان که از سر ترس است، شد. مردم خود می دانند که مثلا میخوارگان نیازشان را با پول از طریق پاسدار و بسیجی تأمین می کنند. پول ولم می دهند و اونیفورم پوش های نظام ولایت فقیه، بطری را به در خانه یا صندوق عقب اتومبیل می آورند. چنین لشکر و سپاهی، روز موعود می توانند جلو انبوهی یک ملت خشمگین، عرض اندام کنند؟.

خائن ترین خائنان همانا کسانی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم برای این رژیم دلالی و لابیگری سیاسی، فرهنگی و هنری می کنند. به اشکال مختلف می کوشند وسمه بر ابروی پیر عجوزه بکشند. با غرابه های گلاب یا سرکه بوی عفن گنداب را بگیرند و یا به بهانه «اصلاح طلبان» !! آن را کمتر کنند. آنان همچون رژیم ول معطل هستند. امثال آخوند روحانی و مکلای ریشویی چون ظریف یک تار مویشان هم اصلاح طلب واقعی نیست. در کشور بلازده ایران چه نیمچه اصلاحی از آنان می توان دید؟ این شیادان ملعون در آغوش گشایی به روی صاحبان ثروت و قدرت جهان، اصلاح طلب هستند و نه برای یک ملت به جان آمده. آنان می خواهند نقش چوب بست یک بنای موریانه خوردهٌ درحال فروپاشی را ایفا کنند و بس. این اصلاح طلبان قلابی، می خواهند سر ملت را شیره بمالند. آنان بخشی از همین نظام گندیده ولایت فقیه هستند و لاغیر. خائنان اگر غرابه یی از سرکه و گلاب دارند روی خود بریزند تا مگر بوی گندشان مشام میهن دوستان، مبارزان و مجاهدان و دیگر عاشقان راه آزادی را میازارد.
دولت آقای ترامپ اگر واقعا خواهان خلع ید از رژیم است، می بایست ابتدا اینگونه لابی های مزدور بیشرم را از ساحت رسانه های دولتی آمریکا به بیرون پرتاب کند و نگذارد همچنان به کار خائنانه خود ادامه دهند.هر دولتی و هر دولتمردی که واقعا خواهان خشکاندن گنداب است نباید فقط به حرف و خط و نشان کشیدن قناعت کند. جا و وقت عمل است که پشت این نظام سراپا فاسد و خطرناک را رها کرد تا دست مردم و نیروی پیشتازشان باز و گشاده گردد.

Print Friendly, PDF & Email