اطلاعیه اتحاد زندانیان سیاسی ” همزنجیر گرامی ما به دیارباقی شتافت “


با اندوه فراوان خبر غم انگیز درگذشت هم زنجیر عزیزمان سهراب ورداسبی را دریافت کردیم .
آقای سهراب ورداسبی از” اعضای اتحاد زندان سیاسی ” و از هواداران صدیق مقاومت در روز چهار شنبه اول مارس ۲۰۱۷ در بیمارستانی در شهر کلن آلمان به دیار رفیق اعلا شتافت .
سهراب از دلاوران خطه شمال ایران بود که از همان ابتدای انقلاب ضدّ سلطنتی همانند برادر شهیدش ابوذر ورداسبی هیچ سنخیتی بین خود و آخوندهای غاصب نمی‌دید . به همین دلیل خیلی‌ زود توسط دژخیمان رژیم دستگیر و روانه شکنجه گاه و زندان گردید.
او دوران اسارت خود را با سر بلندی و سر افرازی گذارند و همواره به آرمان و اعتقاداتش وفادار باقی‌ ماند . این را می‌‌توان از وصیتنامه کوتاهش به خوبی‌ متوجه شّد آنجا که می‌‌نویسد (من با آرامش خاطر خواهان این هستم که در صورت فوت، در کنار مادرم بخاک سپرده شوم …. من باید این را بیان کنم که عمیقا بر اعتقادات برادر شهیدم ابوذر و مبارزات عقیدتی او باورمند هستم و بعنوان یک هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، خودم را مدیون و سپاسگزار آنان می دانم).
اتحاد زندانیان سیاسی فقدان این همزنجیر صدیق را به خانواده بزرگ مقاومت ، تمامی زندانیان مقاوم و به خانواده سرفراز ورداسبی تسلیت می‌گوید . بی‌ شّک روح سهراب عزیز در آرامش ابدی و در کنار برادر رشیدش خواهد آرمید.
اتحاد زندانیان سیاسی

Print Friendly, PDF & Email