درمراسم اهدای جوایز اسکار چه می گذرد؟ جوادشفايى

 اسکارﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭى ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬا!
ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ
ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ
ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩى
ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩى
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩى.
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ
ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ
ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ
ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ
ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ
ﭼﻪ ﺯﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پايين
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ!

« سهراب سپهرى»
بيش يك هفته ميباشد كه آخوندها سرحال و خندان و در شوروشعف ضد انقلابى بخاطر اسكار اصغر فرهادى بسر ميبرند، همه مى دانند كه ميراث خوران استعمار اين اسكار را با هدف مشخص به آخوندها دادند، امّا درمراسم اهدای جوایز اسکار چه می گذرد؟
یک زمانی فیلم های هالیوددی جنبه هنری داشتند وفیلم های وسترن و تاریخی و جنگی و… ساخته  می شد. درادامه فیلم های هالیوودی هرچه بیشر از محتوای هنری فاصله گرفت و. چون جنبه های تبلیغاتی وپول سازی اش غالب شد. تازگی هم موضع سیاسی هدفمند هم چاشنی شده است. یعنی هنری که باید درخدمت هنر و بیان وقایع واقعی اجتماعی باشد . تبدیل به دستآویز سرکاری و انحراف اذهان عمومی ازمسایل حاد جامعه و بدتر بازیچه سیاسی شده است . طوریکه بدون توجه به جایگاه هنرو هنرمند به رژیم آخوندی زن وهنرستیزجایزه اسکار به فیلم فروشنده اصغر فرهادی داده می شود. تاضمن به حاشیه بردن رکورداری محکومیت جهانی مستمرنقض حقوق بشر و فرارمغزها درجهان و زندانی بودن هنرمندان و سینماگران درزندان در ایران صدالبته بافراموش کردن فریادهای شعاری مرگ برآمریکا تریبون تبلیغاتی به دو لابی رژیم آخوندی « انوشه انصارى، فيروز نادرى»مقیم آمریکا داده می شود تاپیام تبلیغاتی- نمایشی- ضد ترامپ اصغر فرهادی فیلمساز فروشنده درمراسم جائزه اسکار پخش شود، تاماهیت سیاست زد وبندهای پشت پرده پیش فاش گردد.
اما برای اینکه همه دریچه های هالیوود بسته نشود وموجب بدبینی نگردد . جایزه ای هم به فیلم کوتاه مستند« کلاه سفیدها» داده شد که ترسیم کننده عمق جنایت جنگی علیه ی بشریت در سوریه است.جائزه اسكار ۲۰۱۷ به فيلم كوتاه و مستند« كلاه سفيدها» كه جائزه بهترين فيلم مستند ازدرد و رنج مردم سوريه است كه با گوشت و پوست مردم سوريه تهيه شده و تمام صحنه هاى آن سرشار از حماسه و خودگذشتگى است، اين فيلم تو دهنى بزرگى به اسكاردروغين اصغر فرهادى ميباشد كه با بند وبستهاي لابى هاى رژيم به او دادند و رژيم را سرشار از شور و شعف ضد انقلابى كردند، جا دارد همانطور كه چندين بار فيلم رژيم و اسكار دروغينش در لندن به رايگان در ميدان مركزي به نمايش گذشته شد، در شهرها بزرگ جهان به نمايش درآيد تا درد و رنج مردم قهرمان سوريه و انقلاب خونبار آنها را مردم ببينند تا رژيم جنايتكار آخوندى و لابى هايش بيشتراز پيش رسواى عام خاص شوند.
جواد شفايى

Print Friendly, PDF & Email