مائده سلطانی: دختر عبدالفتاح سلطانی : آنها با جان پدرمن و همه زندانیان بازی می‌کنند

عبدالفتاح سلطانیمائده سلطانی: دختر عبدالفتاح سلطانی

از پدر من که مرد کوه و صحرا بود اندامی نحیف به جا مانده و بغضی سنگین در گلوی ما. آنها با جان او و همه زندانیان بازی می‌کنند.

امروز ۲۰۰۰ روز از بازداشت وکیل شرافتمند و باسوادی میگذرد که به تائید همه همکارانش، دانش وسیع او در امر وکالت بعلاوه تعهد بالایش به انسانیت، از او وکیل حقوق بشری ممتازی ساخته بود.

مسلما جمهوری اسلامی تاب و توان تحمل چنین وکلای مستقلی را نداشته و قوه قضائیه ای مطیع و بله قربان گو و قاضیانی در حکم ماشین امضا و وکلایی همدست با بازجوها را می پسندد. همان منجلابی که به اسم قوه قضائیه پرورده است.

عبدالفتاح سلطانی از جمله کسانی بود که در روزگار خفقان و سرکوب، از اعدامهای ۶۷ صحبت کرد، وکالت بهایی ها را که حتی اسم بهائیت تابویی بزرگ در جامعه بود، برعهده گرفت و در اوج احضارهای بعد از انتخابات ٨٨ وکالت عده زیادی را رایگان برعهده گرفت.

وکیل عبدالفتاح سلطانی پس از آزار و اذیت های بسیار و بازجوییهای سنگین و طولانی سرانجام در سال ۹۰، تنها به جرم انجام وظایف شغلی اش، به سیزده سال حبس محکوم شد.

Print Friendly, PDF & Email