اعتراف زیبا کلام به گوشه‌ای از جنایات رفسنجانی‌ به خاطر اعتراض دانشجویان

دانشجویاندانشجو آنلاین ۹۵/۱۲/۸:«زیبا کلام روز ۷ اسفند ۹۵در دانشگاه آذربایجان  جلسه ای با عنوان “تحلیل زندگی سیاسی هاشمی” تشکیل داد. در این جلسه بسیاری از دانشجویان در اعتراض به وضعیت موجود در جامعه با پلاکاردهای در دست او را مجبور کردند تا به اعترافات تکان دهنده و اوضاع نا بسامان ایران دست بزند.
در این مراسم زیبا کلام  مجبور شد در مقابل سوالهای دانشجویان به چندین جنایت صورت گرفته در دوره هاشمی اذعان کند ؛ وی از جمله به اعدام های دهه ۶۰ و دادگاههای چند دقیقه ای و هم چنین نقش اطلاعات در سقوط اتوبوس حامل کانون نویسندگان اعتراف کرد.
در این مراسم دانشجویان پلاکاردهایی در حمایت از خوزستان و هم چنین در اعتراض به وضعیت اقتصادی جامعه و آزادی فعالان مدنی بالا برده بودند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

aftabkaranazadi@

Print Friendly, PDF & Email