رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۷ هزار خیریه غیرشفاف در کشور وجود دارد

خیریه ایلنا
پور ابراهیمی گفت: در اقتصاد ایران ۷ هزار خیریه وجود دارد که هیچ کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نکردند و از بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی وجود ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی … گفت: در اقتصاد ایران ۷ هزار خیریه وجود دارد که هیچ کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نکردند و از بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی وجود ندارند. پس گام اول افشای اطلاعات است و بحث استانداردها پس از آن و در اولویت بعدی قرار دارد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ما الزام کردیم تا در اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی را برای این موضوع در نظر گیرند و هر بنگاه اقتصادی مکلف است اطلاعات مالی خود را افشا کند. در غیر این صورت هیچ کدام از خدمات بانکی به آنها ارائه نخواهد شد. برای حرکت به سمت اقتصاد توسعه یافته گام اول شفاف‌سازی است.

وی گفت: درسال ۲۰۱۶ از میان ۱۷۵ کشور رتبه شفافیت ما ۱۳۲ بود که با این رتبه دارای جایگاه مناسبی نیستیم.

وی افزود: افشای اطلاعات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در اولویت بوده و سپس باید به بحث استانداردها و تدوین آن در اقتصاد اهمیت داد. بایدمدیران و مسئولین کلیه اطلاعات اقتصادی لازم را به صورت شفاف در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهند.

Print Friendly, PDF & Email