تجمع اعتراضی مردم در سد کارون برای حق آب

تجمع اعتراضی مردم روز جمعه ششم اسفند عده‌یی از شهروندان ایذه‌یی در محل سد کارون تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان رسیدگی به وضعیت آب آشامیدنی مردم خوزستان شدند.

آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود

حق‌ابه تالابهای ایذه را آزاد کنید

آب شرب ما را بدهید

جیره بندی را پایان دهید

ایذه و باغملک تشنه است

چاه‌های دشت ایذه را تعطیل کنید

ما آب شرب با کیفیت می‌خواهیم

ما در چند کیلومتری سدها تشنه و بیکاریم

ما مقام اول بیکاری را داریم

سهم ما از این توسعه چیست؟

انتقال آب سرشاخه‌های کارون را متوقف کنید.

Print Friendly, PDF & Email