خونریزی معده آرش صادقی ، به نحوی پیشرفت کرده که وی «دیگر قادر به خوردن غذاهای جامد نیست»

 آرش صادقی گزارشی از وضعیت بحرانی آرش صادقی در بند ۳۵۰ زندان اوین

این زندانی که با بیماری های التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم)، خونریزی معده و کولیت روده، ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت و عدم درمان در بیمارستان، دست و پنجه نرم می کند، همچنان با مخالفت نهاد سپاه پاسداران در زندان و محروم از درمان نگهداری می شود. از سوی دیگر، از هفته ها پیش، آقای صادقی و همسرش که در بند زنان این زندان به سر می برد، از ملاقات با یکدیگر محروم شده اند. ضمن اینکه این زندانی از قاضی پرونده و یک مقام دادستانی نیز شکایتی در دست پیگیری دارد.

آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل پیشرفت خونریزی معده ناشی از یک اعتصاب غذای طولانی و محرومیت از درمان، «دیگر قادر به خوردن غذاهای جامد نیست».

همانطورکه میدانید در بند ۳۵۰ غذای مناسب وضعیت آرش هم در بوفه فروخته نمی شود. این وضعیت و عدم اعزام وی به بیمارستان خانواده اش را به شدت نگران کرده است.”

Print Friendly, PDF & Email