هراس خامنه ای و اذعان ناگزیر وی به اعتراضات مردم خوزستان

اعتراضات مردم خوزستانخامنه‌ای شیاد که برای حفظ ولایت فاسد خود منابع ملی نفت و سرمایه های مردم ایران را در جنگهای سوریه و یمن و عراق و لبنان خرج می کند، هشت روز پس از بالا گرفتن اعتراضات مردم خوزستان، با دجالگری تلاش کرد تا مسئولیت خودش را در این فاجعه که هموطنانمان در سر زمین زرخیز خوزستان و در کنار کارون، حتی از آب و هوای سالم هم محرومند، انکار کند و رقیبان حکومتی را گماشتگان نوبه ای شخص خود او هستند، مقصر قلمداد کند.

ولی فقیه ارتجاع حاکم، با شیادی نفرت انگیزی گفت: مسائل این‌روزهای خوزستان و قطع آب و برق و وسایل ارتباطی در هوای سرد نمونه دیگری از مشکلات دلخراش و بسیار سخت مردم است و ‌مسئولان وظیفه دارند که به این مشکلات رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد, نمی‌تواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعی, فوری و همیشگی حکومتهاست که به فکر مردم باشند.

رژیم آخوندی هم چنان با بسیج نیروهای سرکوبرگ و تهدید و دجالگری. تلاش می کند و ضعیت بحرانی و ملتهب اهواز را کنترل و از شکل گیر اعتراضات مردمی جلوگیری کند.
یک رسانه حکومتی، با اذعان به این سیاست شیادانه و سرکوبگرانه، نوشت: همان‌گونه که نیروی انتظامی بنابر مصلحتی که ضرورت این روزهای خوزستان است، جلو تجمعات و سوءاستفاده‌های احتمالی را گرفت، استاندار نیز بهتر است بی هیچ تعارف، جلو مدیران کم تجربه را بگیرد تا بحران در استان تشدید نشود.

Print Friendly, PDF & Email