محکومیت دستگیری پناهجوي ايراني و هشدار نسبت به خطر جدی استرداد وی

محکومیت دستگیری پناهجوي ايراني و هشدار نسبت به خطر جدی استرداد وی
مقاومت ايران دستگیری و دستور اخراج خانم رقیه (مینا) عزیزی میرمحله، پناهجوی ایرانی در مونترال کانادا را قويا محکوم می کند و پارلمان، احزاب سياسي و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگان و حقوق بشر در کانادا را به اقدام فوری و مؤثر برای جلوگیری از اخراج يا استرداد این مخالف ایرانی فرا می خواند.
همسر خانم عزیزی به خاطر هواداری از مجاهدین توسط رژيم آخوندي در قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۹۸۸ اعدام شده است و خودش نيز به مدت سه سال در زندان به سر برده است. او از بیش از چهار سال قبل به کانادا مهاجرت کرد و درخواست پناهندگی داد.
مقاومت ایران با تأكيد بر اينكه جان خانم عزيزي در صورت استرداد در معرض خطر جدی است، خاطرنشان می سازد که مسئوليت جان وی به طور کامل متوجه دولت كاناداست.
اعمال فشار و استرداد پناهجویانی كه از جهنم آخوندی گريخته اند، نقض بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي، پايمال كردن حق مقدس پناهندگي و اصول جهانشمول حقوق بشر به خاطر معامله با رژيمي است که يك قلم اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی را در کارنامه سیاه خود دارد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند ۱۳۹۵ (۲۲ فوریه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email