فریاد شهروند اهوازی – فیلم


صدای فریاد شهروند اهوازي: بمونند تا دوباره بهشون راي بدم من غلط كردم با هفت پشتم به اينا راي بدم

Print Friendly, PDF & Email