اطلاعیه اتحاد زندانیان سیاسی خطاب به اداره ی مهاجرت کانادا: همزنجیر ما را به شکنجه گاه خود و قتلگاه همسرش باز نگردانید

رقیه (مینا) عزیزیدستگیری و اخراج زندانی سیاسی خانم رقیه عزیزی ، نه‌ تنها با تمامی‌ معاهدات بین‌المللی در تضاد و تناقض است بلکه ادعای کانادا به عنوان کشوری دمکراتیک را نیز به چالش می‌‌کشد. برای ما که اخبار کشور شما را در سراسر دنیا می‌‌شنویم اخراج همسر یک سر بدار قتل عام ۶۷ از طرف کشوری که این قتل عام را محکوم و برای سالگرد شهدای آن مراسم برگزار میکند غیر قابل باور است .
ما زندانیان همین رژیمی‌ هستیم که شما این چنین سخاوتمندانه همزنجیر بی‌ پناه ما را که به شما پناه آورده است را می‌‌خواهید تحویل آن دهید . با تجربه‌ای که ما از زندانهای این رژیم و شکنجه گران آن داریم پیشا پیش به شما اطمینان می‌‌دهیم که روزهای سخت و طاقت فرسایی برای زنی‌ که در راه آزادی سرزمینش از استبدادی که بار‌ها توسط دولت شما محکوم شده بهای سنگینی‌ پرداخته است.
ما همچنین شما را مسئول مستقیم آینده خانم رقیه عزیزی که به عنوان قربانی هدیه این رژیم می‌کنید می‌دانیم . ما اعلان میداریم که تحویل یک زندانی سیاسی به رژیم جنایتکارحاکم بر ایران جنایت علیه تمامی زندانیان سیاسی میباشد که برای رسیدن به آزادی مبارزه میکنند..
اتحاد زندانیان سیاسی تمامی ارگانهای حقوق بشری را به اعتراض علیه ظلم عریانی که توسط اداره مهاجرت کانادا در حق خانم رقیه عزیزی در جریان است فرا می‌‌خواند .
سکوت در مقابل چنین ستم بزرگی‌ شراکت در یک بی‌ عدالتی ظالمانه است..
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
۲۳ فوریه ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email