آخوند ها چگونه ملتی را با ۲۵۰۰ سال سابقه تاریخی‌ به چاه ضلالت میبرند

آخوند شیاد علم الهدی

شبی بدون هماهنگی‌ قبلی وارد خانه  به منزل مقام معظم  رهبری شدیم . ساعتی‌ گذشت دیدیم از شام خبری نیست حتی  بوی غذا هم نمی‌آمد . با خود گفتم  شاید آقا به خاطر عدم هماهنگی  قبلی  ما را تنبیه  می‌کند و امشب  به ما گرسنگی  میدهد . در همین افکار بودم که آقائی با چهره  نورانی و غاذائی  در دست  وارد شد  و گفت تناول بفرمایید . خوش بحال  مهمانان  آقا . پرسیدم  چرا؟ گفت این  غذا را جبرئیل از بهشت آورده .خام شدم تا دست های  این مرد را ببوسم دیدم به طرف آسمان  پرواز کرد. به این ترتیب آخوند حقه باز  هم سید علی‌ روضه خوان را به مقام پیغمبری می‌رساند ،هم خود را به عنوان یکی‌ از حواری  خاص  جا میاندازد .

قبل از  این هم رئیس جمهور ارتجاع احمدی نژاد  اسامی هیئت  دولتش را در چاه جمارن انداخته  بود . همان هیئت دولتی که اکثر  اعضایش هم اکنون یا به جرم دزدی در زندان هستند و یا به جرم فساد  تحت تعقیب هستند .

 آخوند ها چگونه  ملتی را با ۲۵۰۰ سال سابقه تاریخی‌ به چاه  ضلالت میبرند

Print Friendly, PDF & Email