واکنش مردم اهواز به تهدید نیروی انتظامی نیروی انتظامی – فیلم

واکنش مردم اهواز به تهدید نیروی انتظامی
نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای تهدید آمیزو پخش و خواندن آن در سطح شهر اهواز کوشید مردم این شهر را از ادامه ی همایش های اعتراضی وادارد

Print Friendly, PDF & Email