نماینده اهواز در مجلس: با پول یک روز نفت میشود مسئله ریزگردها را حل کرد – فیلم

نماینده اهواز در مجلس: با پولی کمتر از درآمد یک روز نفت ایران، می شود پدیده ریزگردها را حل کرد

Print Friendly, PDF & Email