فراخوان به تجمع بازنشستگان ۳ اسفند مقابل مجلس

تجمع بازنشستگانجمعی از بازنشستگان به تجمع اعتراضی در روز سوم اسفند ماه فراخوان دادند در این فراخوان آمده است؛

سلام بر تک تک بازنشستگان فرزانه و فهیم

بازنشستگان فرهیخته و مظلوم و نجیب سراسر کشور

بنا شده است که در روز ۳ اسفند تجمعی از جمع بازنشستگان فرزانه و فهیم بازنشستگان فرهیخته و مظلوم بازنشستگان نجیب سراسر کشور در مقابل مجلس برگزار کنیم که از تمام دوستان عزیز درخواست شرکت در این تجمع را داریم.

روز سوم اسفند ماه ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس برای مطالبات حقه مان گرد هم می آییم

خواسته های ما به قرار زیر است؛

۱ همسان سازی حقوق

۲- چابک سازی بیمه درمانی و تکمیلی

۳_ پیگیری مطالبات و پرداخت پاداش پایان خدمت ۹۵

۴ -سایر خواسته های قانونی و به حق

۵- تشکر از کسانی که در جهت رفع مشکل بازنشستگان عزیزند

جهت تحقق حقوق حقه خودشرکت می کنیم.

Print Friendly, PDF & Email