تجمع مالباختگان ثامن الحجج – فیلم


لعنت خدا بر تو آقاى لاريجانى….
سی وهشت ساله پدر مارو درآوردن
اینا دشمن این مملکتند
اینا خیلی بی ناموسند
لعنت خدا بر اینا
اینا دشمن خدا و پیغمبرند

Print Friendly, PDF & Email