ایران:‌ دستگيري مجدد دو زنداني سیاسی آزاد شده و فراخوان براي آزادي آنها

نيروهاي سركوبگر رژیم آخوندي شنبه شب ۳۰بهمن و يكشنبه صبح اول اسفند ماه با فاصله چند ساعت آقایان محمد بنازاده امیرخیزی ۷۱ ساله و اسدالله هادی ۵۷ ساله دو تن از زندانیان سیاسی آزاد شده را بار دیگر دستگیر و به زندان بدنام اوین منتقل کردند.
آقای اميرخيزي ۷۱ ساله از بازاریان خوشنام است که در آذر ۸۸ به خاطر تماس تلفنی با فرزند مجاهدش، دستگیر و به پنج سال حبس محکوم شد. وی پس از پایان دوره محکومیتش در آبان ۹۳ آزاد گردید. دژخیمان او را که از بیماریهای مختلف از جمله سرطان رنج می برد با محرومیت از درمان و انواع محدودیتها مورد اذیت و آزار قرار می دادند.
آقای اسدالله هادى ۵۷ ساله که او نیز از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است، آخرین بار در آذر ۸۹ دستگیر و پس از تحمل پنج سال حبس در مهر ۹۴ از زندان آزاد شد. او ۱۳ ماه در سلولهای انفرادى بندهای ٢۴٠ و ٢٠۹ اوین زیر شکنجه بود که در اثر آن دچار بیماری حاد قلبى، ناراحتی کمر و پا و مشکل ناشنوایی شد .
مقاومت ایران عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدامی سریع و مؤثر برای آزادی اين زندانيان فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ اسفند ۱۳۹۵ (۲۱ فوریه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email