دستگیرى دو زندانى سیاسی سابق، اسدالله هادى و محمد بنازاده امیر خیزى

زندانى سیاسشب سی بهمن ماه محمد بنازاده امیر خیزی در منزل خود توسط مامورین لباس شخصی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل گردید.
در ادامه این یورش های وحشیانه صبح امروز اسدالله هادی در محل کار خود توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.>گفتنی است که تا کنون خبر خاصی از محل انتقال این افراد در دست نیست .
اسدالله هادى از زندانیان سیاسى سابق است وى سابقه بازداشت در دهه ۶٠ را دارد و در سال ٨٨ به اتهام اقدام علیه امنیت ملى و اخلال در نظم عمومى به پنج سال حبس محکوم شده بود.
محمد بنازاده امیر خیزى ، نیز از زندانیان سیاسى سابق است که در سال ٨٨ به جرم کمک مالى به سازمان مجاهدین به پنج سال حبس محکوم شده بود .
لازم به ذکر است :که هر دو نفر ایشان بعد از تحمل کیفر از زندان ازاد شده بودند.

Print Friendly, PDF & Email