ششمین روز تجمع اعتراضی کارکنان گروه_ملی در اهواز

تظاهرات مردم اهواز
امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۵ ششمین روز تجمع کارکنان گروه ملی در اهواز به دلیل گرد و غبار و وضعیت نابسامان مردم اهواز برگزار شد.
شایان ذکر است که نیروی انتظامی روز گذشته در پنجمین روز تجمع مردم اهواز اطلاعیه ای را از طرف فرمانده نیروی انتظامی خواند که حل تضادهای این استان نیاز به زمان دارد و از فردا تجمعات غیر قانونی اعلام شده و با متخلفان برخورد میشود .
در خواندن این بیانیه مردم هو میکردند و میگفتند دروغه دروغه
شعارهای مردم به قرار زیر بود:
وعده ما همین جا ساعت ۴ فردا

Print Friendly, PDF & Email