اقدام به خودسوزی در برابر ستاد فرماندهی نیروهای مسلح – فیلم

یکی از اعضای تعاونی مسکن پلیس‌راه ناجا در برابر ستاد فرماندهی نیروهای مسلح، اقدام به خودسوزی کرد.

Print Friendly, PDF & Email