رودخانه در عراق‌ توسط حاکمان ایران خشک شده است

خشکی رودخانه هامسؤلین اقلیم کردستان عراق مجدداً فریاد کمک سر می‌دهند. این بار موضوع به آب رودخانه سیروان مربوط می‌شود که به‌نام رودخانه دیالی نیز شناخته می‌شود.

اربیل مرکز اقلیم کردستان می‌گوید: ایران با بازگرداندن آب این رودخانه به سوی زمینهای ایران روی خشک کردن آن کار می‌کند، امری که روی هزاران هکتار زمینهای کشاورزی در اقلیم کردستان و دیگر مناطق مرکزی عراق تاثیر می‌گذارد. ولی این فریاد تا این لحظه در حکومت مرکزی عراق که هم‌پیمان استراتژیکی ایران است تأثیر نداشته است و هیچ واکنشی به اقدامات خصمانه ایران علیه داراییهای آبی عراق صورت نگرفته است.

غیر از رودخانه سیروان بسیاری از رودخانه‌های دیگر عراق نیز توسط ایران خشک شده است.

در میان این رودخانه‌ها، رودخانه الوند در خانقین است که به سد دربندیخان و دوکان می‌ریزد، اقدامی که باعث شد زیرساختهای کشاورزی، آبی و صنعتی این کشور تخریب شود.

قطع آب رودخانه‌های کارون و کرخه باعث شده تا آب اروند رود آلوده و شور شود و بصره و شهرهای جنوب عراق مهم‌ترین منابع آب آشامیدنی خود را از دست بدهند.

چرا که آب کنونی نیاز به پالایش زیادی دارد که در توان عراق نیست

در رابطه با سیاستهای آبی ایران و میزان خساراتی که به عراق وارد شده دکتر رمضان حمزه استاد دانشگاه دهوک به تلویزیون الجزیره گفت:

با سیاستهای آبی ایران، اقلیم کردستان سدها و زیرساختهای کشاورزی را از دست می‌دهد و منطقه با توفانهای خاک و مهاجرت روبه‌رو خواهد شد. این خود باعث برافروختن جنگهای دیگری خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email