تجمع اعتراضی جمعی از دهیاران کشور در مقابل مجلس ارتجاع

جمعی از دهیاران کشور در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان خواستار تأمین امنیت شغلی دهیاران شدند.
این دهیاران همچنین خواستار تغییر وضعیت شغلی خود، حل مشکلات بیمه‌یی و اصلاح قوانین مربوط به دهیاری در کشور شدند.

Print Friendly, PDF & Email