ایران: اعدام ۱۳ زندانی ۹تن در آستانه اعدام و سه حکم قطع دست

اعدامدژخيمان رژيم آخوندي در روز ۲۵ بهمن ۱۰ زنداني را در شهرهای قم و زابل به دار آویختند. یکی از اعدام شدگان در حالی اعدام شد که درخواست اعاده دادرسی وی به قضاییه رژیم ارائه شده بود. در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن نیز سه زندانی شامل دو جوان ۲۹ و ۳۰ ساله در زندانهای جیرفت و مشهد اعدام شدند.
از سوي ديگر بنا به گزارشها ۹ زنداني براي اجراي مجازات اعدام به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت منتقل شده اند، مقاومت ايران به عموم مراجع ذيربط بین المللی به اقدام فوري و موثر براي جلوگيري از اين اعدامها فرا مي خواند.
چند روز پيش علی علیزاده از مقامات ستاد به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر رژیم خواستار تداوم مجازات وحشیانه شد و گفت «تعدیل مجازات اعدام، کمکی به مبارزه نکرده و آن را دچار چالش می‌کند») خبرگزاری حکومتی خانه ملت- ۱۷بهمن۹۵).
در يك تحول دیگر قضاییه رژیم آخوندي در تهران حکم قطع دست سه نفر را به اتهام سرقت صادر کرد (روزنامه حکومتی همشهری- ۲۴بهمن۹۵).
نظام منفور ولایت فقیه ناتوان از مقابله با بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی و در هراس از خیزش عمومي تنها راه را در تشديد سرکوب یافته است. سران رژيم به خاطر جنايات ضد بشري شان باید از جامعه جهانی طرد و سران آن به جرم جنايت عليه بشريت محاكمه شوند. سکوت و بي عملي در قبال جنایتهای بربریت حاکم بر ایران در سه دهه گذشته اين رژيم را در ادامه و تشديد اين جنايات تشويق كرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ (۱۳ فوریه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email