گفتار هفتگی مهدی سامع در رادیو پیشگام…جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۱۰ فوریه ۲۰۱۷

در گفتار این هفته می شنوید:

یک جمعبندی کوتاه از برنامه های سال ۲۰۱۶

دو محور اصلی گفتار هفتگی:

اخبار تضادهای درون هرم قدرت

واکنش اعتراضی نیروهای کار به شرایط فاجعه بار

انقلاب ۲۲ بهمن یک تحول بزرگ در فروپاشی نظام ۲۵۰۰ ساله

انقلاب نیروهای خفته در جامعه را به کنش وادار کرد.

Print Friendly, PDF & Email