فیلم تجمع اعتراضی بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 

Print Friendly, PDF & Email