مهدی خزعلی در زندان دچار سکته قلبی شد

مهدی خزعلیمهدی خزعلی در زندان دچار سکته قلبی شد

گزارش ها حاکی از ان است که مهدی خزعلی درهفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود دچار سکته قلبی شده وبه بخش سی‌سی‌یو بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

Print Friendly, PDF & Email