سناتور لیبرمن: نخست وزیر سوئد نباید نقش رژیم حامی تروریسم را نادیده بگیرد

سناتور لیبرمن: نخست وزیر سوئد نباید نقش رژیم حامی تروریسم را نادیده بگیرد

Print Friendly, PDF & Email