تجمع اعتراضی کارکنان ثامن‌الحجج در مقابل استانداری اردبیل

مصداقی و لاجوردیکارکنان مؤسسه مالی ثامن‌الحجج اردبیل در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود مقابل ساختمان استانداری رژیم در این تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.
تعداد کارکنان مؤسسه ثامن‌الحجج در سراسر کشور حدود ۲۷۰۰نفر برآورد می‌شود که تا قبل از بحران اخیر این مؤسسه مالی در ۴۷۰شعبه مشغول کار بودند. این افراد با انحلال مؤسسه حدود یک‌سال است وضعیت شغلی مشخصی ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

Print Friendly, PDF & Email