تجمع اعتراضی کارگران بیکار شده کارخانه کنتورسازی قزوین

کارگران قزوینکارگران بیکارشده کارخانه کنتورسازی قزوین در مقابل سازمان بورس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران روز چهارشنبه ۲۰بهمن ۹۵ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و بیکار شدن به‌دنبال پلمب کارخانه تجمع کردند.

Print Friendly, PDF & Email