تجمع اعتراضی کارگران سیمان مسجد سلیمان

مسجد سلیمانجمع اعتراضی کارگران سیمان مسجد سلیمان شنبه ۱۶بهمن ۹۵ ادامه داشت. نگرانی از وضعیت نامعلوم کارخانه باعث شد تا کارگران برای چندمین روز متوالی تجمع خود را برگزار کنند.

نزدیک به ۵۰۰ کارگر این کارخانه از یک‌ماه پیش نسبت به معوقات مزدی کارگران رسمی و قراردادی تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.

پنجشنبه ۱۴بهمن معادل یک ماه از مجموع ۵ماه معوقات مزدی کارگران پرداخت شد ولی کارگران خواهان دریافت مابقی مطالبات خود هستند، یکی از کارگران گفته است: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان اداری شهرستان پاسخ روشنی به این خواسته‌های کارگران داده نشده است.

Print Friendly, PDF & Email