قرنطینه کردن زندانیان سالن ۱۲ گوهردشت به دلایل نامعلوم

زندان گوهردشتبنا‌ به گزارشهای دریافتی در روزهای گذشته سالن ۱۱ بند ۴ زندان گوهردشت تخلیه کامل شده است. سالن ۱۰ این بند نیز که پیش از این محل زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت بود، در شهریور گذشته پس از اعدام گروهی زندانیان سیاسی – عقیدتی اهل سنت تخلیه شد.

بنا‌ به همین گزارش رئیس زندان به زندانیان بند ۳ دستور داده است که هرگز پشت پنجره‌های بند ۱۲ نرفته و تماسی با زندانیان این سالن نداشته باشند و هر کس که تماس بگیرد با مجازات و انتقال به بندهای بدتر مواجه خواهد بود.

بنابراین در حال حاضر بند ۴ زندان گوهردشت از زندانیان عادی تخلیه شده است. علت این امر مشخص نیست و از انگیزه مسئولان زندان در این خصوص هیچ اطلاعی در دست نیست.

این امر باعث نگرانی خانواده‌های زندانیان شده که چه توطئه‌یی در پشت این جابه‌جایی‌ها است.

Print Friendly, PDF & Email