اعتراض مردم عسلویه به افتتاح نشدن بیمارستان بخش زنان

عسلویهبنا‌ به گزارشهای دریافتی شامگاه پنجشنبه ۱۴بهمن همزمان با حضور مدیرعامل سازمان به‌اصطلاح تأمین اجتماعی کشور در عسلویه، مردم این شهر در اعتراض به افتتاح نشدن بیمارستان بخش زنان، دست به تجمع زدند.

شامگاه پنجشنبه همزمان با حضور نوربخش در عسلویه، جمعی از شهروندان عسلویه، بابت عدم افتتاح بخش زنان دست به اعتراض زدند.
مدتی است اهالی شهرستان عسلویه که منطقه شان بزرگترین تولید کننده گاز ایران است از نبود این بخش در بیمارستان در منطقه رنج می برند.
این کارگزار رژیم همچنین با ساخت مرکز تروما (سوانح و سوختگی) در کنار بیمارستان تامین اجتماعی مخالفت کرده است.

Print Friendly, PDF & Email