ارائه پیش‌نویس قطعنامه توسل به نیروی نظامی علیه رژیم ایران در کنگره آمریکا

کنگره آمریکاخبرگزاری اسپوتینگ روسیه روز چهارشنبه ۱۳بهمن۹۵ گزارش داد: «پبش نویس قطعنامه اجازه توسل به نیروی نظامی علیه رژیم ایران در صورت تلاش این رژیم برای دستیابی به سلاح هسته‌یی در کنگره آمریکا ارائه شده است.

در این پیش‌نویس آمده است: آمریکا باید همه اقدامات لازم را برای تضمین دست نیافتن رژیم ایران به سلاح هسته‌یی انجام دهد چون این امر ‘ نه فقط برای آمریکا بلکه برای متحدانش خطر به وجود می‌آورد’ .
بر این اساس پیشنهاد می‌شود حق استفاده از نیروی نظامی علیه رژیم ایران به رئیس‌جمهور آمریکا واگذار شود تا وی در صورت ضرورت برای جلوگیری از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌یی از آن استفاده کند.
پیش‌نویس قطعنامه فوق‌الذکر توسط آلسی هستینگز، نماینده دموکرات کنگره آمریکا ارائه شده که یکی از پیگیرترین مخالفان توافق هسته‌یی با رژیم ایران است.

Print Friendly, PDF & Email