چند فرمان اجرائي ترامپ در مورد طرح نابودي داعش ظرف ۳۰ روز و ممنوعيت فعاليت لابيها در آمريكا

farman_terampرئيس جمهور آمريکا طي يک فرمان اجرايي از وزارت دفاع اين کشور خواست تا ظرف ۳۰ روز طرح نابودي داعش را ارائه کند.
در این فرمان آمده است که داعش تنها تهدید اسلام افراطی و تروریستی نیست . از همین رو، ضروریست ایدئولوژي اسلام افراطی و تروریستی که داعش بخشی از آن است منزوي شود.
دونالد ترامپ دو فرمان تازه نيز درباره فعاليت لابي‌ها و شوراي امنيت ملي آمريکا امضا کرد. به گفته مقام‌هاي کاخ سفيد فرمان ترامپ در مورد شوراي امنيت ملي، شامل شيوه‌هاي جديدي در ساختار اين سازمان براي “مقابله‌ با تهديدها” خواهد بود. در فرمان مربوط به لابيها نيز، به مدت ۵سال لابي كردن براي مقامهاي رسمي دولت آمريكا ممنوع مي شود.
همچنين لابي كردن براي كشورهاي خارجي در آمريكا براي هميشه ممنوع خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email