وثیقه‌های میلیاردی برای آزادی زندانیان سیاسی بلوچ

Prisonقضاییه خامنه‌ای با تعیین وثیقه‌های میلیاردی برای آزادی زندانیان سیاسی بلوچ، هم‌چنان پس از سالها آنان را در زندانها نگه می‌دارد.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان با ارسال نامه‌یی به مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری نسبت به تعیین وثیقه‌های میلیاردی توسط قضاییه آخوندی در قبال آزادی زندانیان اعتراض کردند.

این زندانیان در نامه خود که در بهمن ماه ۹۵ نوشته شده است نسبت به اخاذی نجومی و میلیاردی قضاییه آخوندی تحت عنوان وثیقه از زندانیانی که در این منطقه محروم و فقیر به‌سر می‌برند از مجامع بین‌المللی و سازمانهای حقوق‌بشری خواهان دخالت نمودن در این مسأله و ممانعت از این اخاذیها شدند.

زندانیان سیاسی زندان زاهدان با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های اخاذی کارگزاران رژیم نوشته‌اند که کارشناسان قضاییه آخوندی که برای ارزیابی ‌خانه‌هایی که برای وثیقه گذاشته می‌شود با قیمت‌گذاری پایین آنها باعث می‌شوند تا هیچ‌یک از زندانیان توان گذاشتن وثیقه برای آزادی خود را نداشته باشد.

خاطر نشان می‌شود که مبالغ وثیقه تعیین شده توسط قضاییه آخوندی برای زندانیان بین ۵ تا ۲۰میلیارد تومان می‌باشد که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم محروم این منطقه هیچ‌گونه امکانی برای آزادی زندانیان وجود ندارد.

Print Friendly, PDF & Email