هشدار «خانه آزادی» در مورد نفوذ و تاثیر حکومت‌های روسیه، چین و ایران

نقشه جهان

این سازمان فرادولتی در مورد وضعیت دمکراسی‌های نوپا در سال‌های پیش‌رو، و نفوذ حکومت‌های روسیه، چین و ایران، در فقدان «رهبری» اروپا و آمریکا هشدار داده‌است.نقشه جهان

«خانه آزادی» (فریدم هاوس)، یک سازمان عمده ناظر بر آزادی‌های سیاسی و مدنی، و آزادی مطبوعات و عقیده در جهان، می‌گوید در سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۹۵ کشور و منطقه، ۴۵ درصد آن‌ها «آزاد»، ۵۹ درصد «نسبتا آزاد» و ۲۵ درصد نیز «غیرآزاد» رتبه‌بندی می‌شوند.

هر چند همچنان شمار کشورهای «غیرآزاد» از منظر این سازمان، به مراتب کم‌تر از کشورهای آزاد و دمکراتیک، یا نسبتا آزاد است، اما در میان آن‌ها شماری از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و کشورهای تاثیرگذار بر رویدادهای جهان دیده می‌شوند؛ کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین که به گفته خانه آزادی، اگر اروپا و آمریکا نقش خود را در حمایت از دمکراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی فراموش کنند، آن‌ها این خلا را، از خاورمیانه تا شمال آفریقا، از کشورهای بالتیک یا مناطقی مانند هنگ‌کنگ پر خواهند کرد.

«خانه آزادی» هشدار داده است اگر نفوذ سیاست‌مداران پوپولیست در جاهایی مانند اتحادیه اروپا افزایش پیدا کند، و تردیدها در مورد ارزش‌های بنیادین این قاره بیشتر شود، روند جریان‌ها به سوی «دولت‌‌ملت‌های» بسته‌تر شتاب بیشتری خواهد گرفت: «مردم کشورهای دمکراتیک به [ولادیمیر] پوتین و شی [جین‌پینگ] (رهبران روسیه و چین) و دیگر حکومت‌های خودکامه نگاه خواهند کرد و آن را مبنایی برای این قضاوت قرار می‌دهند که بهتر است از تعهدات بین‌المللی صرف‌نظر کرد و بر منافع شخصی متمرکز شد».

در این‌جاست که به گفته «خانه آزادی» جای خالی اروپا و آمریکا توسط ایران، روسیه، چین و وابستگان به آن‌ها پر خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email