نخست وزیر انگلستان دریک کنفرانس مشترک با رئیس جمهور آمریکا بر مبارزه با افراط گرایی تحت نام اسلام تأکید کرد

trampنخست وزیر انگلستان دریک کنفرانس مشترک با رئیس جمهور آمریکا بر مبارزه با افراط گرایی تحت نام اسلام تأکید کرد و گفت ما از نزدیک سیاست خارجی را مورد بحث قرار می دهیم تا اینکه شبه نظامیان داعش و ایدئولوژی افراط گرایی تحت نام اسلام را در هرکجا، شکست بدهیم

ترازامی افزود: ما می دانیم این تهدید را نمی توانیم ریشه کنیم مگر اینکه ایدئولوژی که در پشت داعش قرار دارد، شکست بدهیم.

دونالد ترامپ نیز تاکید کرد روابط بسیار فوق‌العاده‌ای با انگلستان خواهیم داشت و روزهای بهتری در پیش روی مردم دو کشور است.

Print Friendly, PDF & Email