ضرب و شتم و قطع تماس تلفنی یک زندانی در زندان لنگرود قم

hosein_gholamiبه گزارش رسیده از داخل زندان ، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه به دستور رئیس زندان لنگرود قم ، تمامی تلفن های زندانی حسین غلامی آذر به دلیل شرکت نکردن در کلاسهای اجباری قطع شد .
دژخیم نجاریان رئیس حفاظت زندان و هاشمی رئیس بند دارالقرآن با یکی از مأموران گماشته خود این زندانی عقیدتی را تا حد مرگ کتک زده اند.
آخوند محمد دولتی که کلاسهای احکام و قرآن را در زندان راه اندازی می کند٫خود هیچ مدرکی از حوزه و دانشگاه نداشته و در علوم حوزوی بی سواد است. اما به زندانیان فشار آورده و عامل تحریک کننده این ضرب و شتم و فشار است.

Print Friendly, PDF & Email