سناتور جمهوری‌خواه : آمريكا بايد در كنار مردم ايران عليه آخوندها باشد

Lindsey Grahamسناتور لیندزی گراهام، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید باید در کنار مردم ایران ایستاد. اشتباه اوباما این بود که در کنار آخوندها ایستاد.
سناتور لیندزی گراهام در مصاحبهای با “فاکس نیوز” گفت:زمانی که مردم ایران در سال ۲۰۰۹ علیه آخوندها قیام کردند و یک دختر جوان در خیابان ایستاده و فریاد میکشید ”اوباما.. يا با آنها يا با ما“ اوباما گفت من نمیخواهم روابطمان را با آخوندها خراب کنم”.
آقاى گراهام اين سؤال را مطرح كرده كه اگر رونالد ریگان بود چه کار میکرد؟ و پاسخ داد: «او در کنار آن دختر جوان میایستاد، لذا در زمانی که میتوانستیم جلوی آخوندها بایستیم و آنها را از کشور بیرون کنیم اوباما به آنها فرجه داد. میدانید من بیش از همه از چه نگرانم از اینکه رژیم ایران دارای سلاح اتمی شود زیرا آخوندها نازیست‌های مذهبی هستند».
رئيس كميته نيروهاى مسلح در كنگره امريكا افزود:«سال ۲۰۰۹ مردم ایران جلو آخوندها ایستادند. ولی ما در اساس کنار ایستادیم و شاهد قتل عام آنها بودیم.»
اين سناتور جمهورى خواه در ادامه گفت: « ممکن است بگویید این چه ربطی به آمریکا دارد؟! این برای من بسیار مهم است که ما در کنار آزادی بایستیم نه فقط برای خودمان بلکه برای دیگران بایستیم. باید با دیکتاتورها و اوباشان و متعصبان مذهبی در کشور خودشان بجنگید تا مجبور نشوید در این جا با آنها بجنگید».

Print Friendly, PDF & Email