دیوید پترائوس ضمن تاکید بر حفظ گزینه نظامی علیه تهدید اتمی حکومت آخوندی : به ترامپ توصیه کرده ام آمریکا باید اعلام کند که نخواهد گذاشت رژیم ایران به یک رژیم دارای تکنولوژی ساخت سلاح اتمی تبدیل شود

petraoseژنرال دیوید پترائوس ضمن تاکید بر حفظ گزینه نظامی علیه تهدید اتمی حکومت آخوندی گفت من به ترامپ توصیه کرده ام

آمریکا باید این را اعلام کند که نخواهد گذاشت رژیم ایران به یک رژیم دارای تکنولوژی ساخت سلاح اتمی تبدیل شود و ارتش آمریکا آماده اقدام در منطقه خواهد بود. علاوه بر این، آمریکا بایستی روی عملیات مشترک با متحدانش در صورت ضرورت هم کار کند.

ژنرال پترائوس تاکید کرد،کشورهای خلیج فارس در مقایسه با تهدید داعش مشکل بزرگترشان را رژیم ایران می‌دانند.

وی گفت رژیم ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد و باید تلاش برای رسیدن به هژمونی در منطقه را متوقف کند.

Print Friendly, PDF & Email