اوبا ما رفت آیا لابی های رژیم هم رفتند – حسن داعی ازدولت روحانی و بازسازی لابی رژیم در آمریکا سخن میگوید

برای مشاهده و گوش دادن به مصاحبه حسن داعی اینجا کلیک گنید:

Print Friendly, PDF & Email