آرشیو روزانه: ۹ بهمن ۱۳۹۵

افشای کامل لابی های رژیم در دوران اوباما

Lobbies

 افشای کامل لابی های رژیم در دوران اوباما با فیلم وکلیپ با اسامی ومشخصات وشرکتها قسمت اول لابی های رژیم ایران در آمریکا از ۱۹۹۳ تا امروز: بخش دوم، سازمان نایاک به رهبری تریتا پارسی لابی رژیم ایران در آمریکا از ۱۹۹۳ تا امروز: بخش سوم، جذب گروههای ضد جنگ …

ادامه»