دژخيم محسنی‌اژه‌ای از ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و آغاز تحقیقات از متهم جدید خبرداد

babak_zanjaniبراساس گزارشات رسانه هاي رژيم، دژخيم محسنی‌اژه‌ای از ابلاغ حکم اعدام به بابک زنجانی و آغاز تحقیقات از متهم جدید خبرداد تا بدينوسيله اتهامات اصلي را كه متوجه هم باندي او مجتبي خامنه اي، پسر علي خامنه اي ولي جنايتكاران است را بپوشاند و افكار عمومي را به سوي يك دزد درجه چندم سوق دهد.
به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه ای در يك كنفرانس خبري، درخصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی گفت: طبق نظر دیوان عالی کشور حکم اعدام دو متهم نقض شد که باید پرونده این دو نفر به شعبه هم عرض می رفت و حکم زنجانی نیز ابلاغ می شد. این دو کار انجام شد یعنی حکم زنجانی به خود او ابلاغ و پرونده دو متهم نیز به شعبه هم عرض ارسال شد. محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقیق از این دو متهم شروع شده گفت : اگر نیاز باشد بازپرس از بابک زنجانی نیز درباره این دو متهم سوال می کند. ضمن اینکه تحقیق از نفر دیگری که مدت مدیدی فراری بود و با تلاش ناجا و بازپرس بازگردانده شد، آغاز شده است. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده ریخته‌گران گفت : این پرونده ۱۶۰جلد و ۴۵متهم دارد و به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وی افزود : همچنین در دو هفته اخیر ۵ قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که چهار نفر از آنها در بازداشت هستند و سه وکیل هم تحت تعقیب قرار دارند.
همه مردم ايران بخوبي مي دانند كه اين بگير و ببندها، اگر واقعي باشد (كه در بسيار موارد مشابه فقط يك خبر در رسانه هاي سفارشي است) تنها گوشه اي از دعواي باندهاي داخل رژيم در مسابقه چپاول است و گر حكم شود كه دزد گيرند، بايد اول از همه دزد بزرگ حق مردم ايران، علي خامنه اي و بعد همه عمامه داران منجمله همين اژه اي جنايتكار و بي عمامه هاي اطرافيانشان بايد دستگير و تسليم دستگاه عدالت شوند.

Print Friendly, PDF & Email