اخطار وزارت‌خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی: سفر به ایران مخاطره‌آمیز است

vezarat_khareje_amrikaوزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور اخطار داده است که سفر به ایران برای آنها مخاطره‌آمیز است.
این هشدار جایگزین اخطاریه قبلی است که در ۱۴مارس ۲۰۱۶ صاد‌ر شده بود و تأکید و هشدار بر این دارد که شهروندان آمریکایی در صورت سفر به ایران ممکن است با ریسک دستگیری و زندانی شدن مواجه شوند، خصوصاً شهروندانی که تابعیت دوگانه آمریکایی و ایرانی دارند.
این اخطاریه می‌گوید رژیم ایران شهروندان خارجی را به اتهامهای بی‌پایه مختلف شامل جاسوسی دستگیر می‌کند. بنا‌ به این گزارش، رژیم ایران به دستگیری و زندانی نامشروع دانشجویان، روزنامه‌نگاران، مسافرانی که برای تجارت به ایران می‌روند و استادان دانشگاه ادامه می‌دهد.

دولت آمریکا همچنین به هواپیماهای آمریکایی که یا به ایران می‌روند، یا از فضای این کشور برای عبور استفاده می‌کنند، نیز هشدار می‌دهد به‌دلیل اعمال نظامی رژیم ایران در عراق ممکن است با خطرهای جبران‌ناپذیر مواجه شوند.

Print Friendly, PDF & Email