پیوستن به جنبش دادخواهی

جنبش دادخواهی

 

لطفاً امضا کنید و برای اطلاع دیگر هموطنان آزادیخواه به اشتراک بگذارید!

كساني كه مايلند مي توانند به اين فراخوان بپيوندند، اسامي پيوستگان متعاقبا در وبلاگ جنبش دادخواهي اعلام خواهد شد
به جنبش دادخواهي جانباختگان قتل‌عام۱۳۶۷ بپيونديم
كشتار سياه ۳۰هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ ننگين‌ترين جنايتي است كه رژيم ضدبشري حاکم نسبت به مردم ايران مرتكب شده است. اين قتل‌عام گسترده كه نظيرش در هيچچ كجاي دنياي معاصر وجود ندارد، با فتواي خميني و مديريت فرزندش احمد خميني و نزدیک ترین یارانش یعنی هاشمي رفسنجاني و خامنه‌اي صورت گرفت و توسط شقي ‌ترين حاکمان شرع و دادستان‌هاي سفاك و با معاونت‌ وحشی‌ترين مأموران شكنجه و اعدام زندانيان، اجرايي شد.
در اين قتل‌عام سياه، بهترين و آگاه ترين فرزندان مردم ایران، كه بر آرمان آزادي هم‌میهنانشان پاي فشردند، سر به دار شدند و آخوندهاي حاكم توانستند با اعمال سرکوب و ارعاب و دستت یازیدن به زشت ترین شیوه های تبلیغاتی، بر تیره‌ترين جنايت باور ناكردني خود پرده‌اي سياه بكشند.
اما امروز، پس از گذشت ۲۸سال از آن فاجعه، خون شعله ور شهيدان آزادي اوجي تازه گرفته و با كارزار دادخواهي خانواده شهيدان و بویژه با انتشار نوار گفتگوی آقاي حسینعلی منتظري ــ قائم مقام خمینی در آن زمان ـ با تعدادي از مجريان بالاي حكومتيِ دست اندركار اصلي قتل‌عام در زندان هاي تهران، جنبش دادخواهی بازتاب گسترده اجتماعي در داخل ایران و دیگر کشورهای جهان يافته است.
تلاش های گوناگون و متعدد در این زمینه به حدی گسترده و تاثیر گذار بوده است كه حتي بسياري از مقام ها و وابستگان رژيم نیز هرکدام بنا بر عللی خواستار توضيح در باره چند و چونن اين جنايت شده اند و تا آنجا پيش رفته اند كه از ضرورت عذرخواهي از قربانيان سخن می گویند. البته خامنه اي و رفسنجاني و مجلس خبرگان آخوندي از اين جنايت حمايت کرده اند و آخوندهاي جنایتکاری مانند مصطفي پورمحمدي، وزیر دادگستری کابینه روحانی به جنايت خود افتخار مي‌كنند تا شايد بتوانند گسترش اعتراض در درون نظام را مهار كنند.
دادگاه هاي آينده تاريخ و زماني كه اين جانيان در مقابل عدالت قرار گيرند، نشان خواهند داد مدال هايي كه جلادان برای مشارکتشان در این جنایت، بر عباي خود مي‌آويزند، جز ننگ ابدی نخواهد بود. درست نقطه‌ی مقابل اینن جنایتکاران، مجاهدان و مبارزانی هستند که در آن روزهای تیره به دار آویخته شدند. آنان قهرمانان ملی و سرداران پیشتاز آزادی میهن هستند و دیر نیست که عکس های آنها زینت بخش تمامی کوچه‌ها و خیابان های میهن گردد.
وظيفه انساني، ملي، و انقلابي همه ما روشنفكران، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران، ورزشكاران و همة كساني كه با نفي سلطة جابرانة استبداد دینی، خواستار آزادي ایران هستند، ایجاب می کند كه به دادخواهی قيامم كنيم و به اين رژيم ضد انساني هيچ فرصتي برای گریز از عدالت ندهيم.
ما امضا كنندگان اين فراخوان، اعلام مي‌كنيم بايد همه فشارهای داخلي و بين المللي را بر گردانندگان رژيم آخوندی حاکم بر ایران متمركز كرد تا اسامي و مشخصات همة قتل عام شدگان و تاريخ اعدام و محل دفن آنها را ارائه کنند.
ما از كميسر عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد مي خواهيم يك هيات تحقيق مستقل و بين المللي براي رسیدگی به اين جنايت بزرگ تعيين کنند، اين قتل عام بي سابقه را به عنوانن جنايت عليه بشريت برسميت بشناسند و ترتيبات ضروري براي تشكيل يك تريبونال بين المللي و قرار دادن آمران و عاملانش در مقابل عدالت را به عمل بياورند.
ما تا قرار گرفتن مسئولان این جنایت در برابر عدالت از پاي نخواهيم نشست. این کارزار بخش مهمی از مبارزه ما براي لغو احكام ضد انساني اعدام، قصاص، مجازاتهاي ضد انساني و قرون وسطايي مانند قطع دست و پا و در آوردنن چشم از حدقه و همچنين مبارزه ما براي برچيدن بساط ديكتاتوري ديني و استقرار دمكراسي مبتنی بر جدائی دین از دولت است.
ما از همه‌ی ایرانیان آزادی خواه و مدافع حقوق بشر می خواهیم با امضاي این فراخوان به جنبش دادخواهی شهيدان قتل‌عام۱۳۶۷ بپيوندند.
برای امضاء فراخوان روي لينك زير کلیک کنید

لینک حمایت از بیانیه

Print Friendly, PDF & Email