کنفرانس پاريس : سخنراني سفير لينكلن بلومفيلد – دستيار پيشين وزير خارجة آمريكا

كنفرانس پاريسسخنراني سفير لينكولن بلومفيلد – دستيار پيشين وزير خارجة آمريكا
در كنفرانس مجلس ملي فرانسه ۱۷ ژانويه ۲۰۱۷
خانم‌ها و آقايان از شما متشكرم. مي‌خواهم از ميزبانان خود تشكر كنم كه امروز مرا به اينجا دعوت كردند. هم‌چنين افتخاري است كه امروز اينجا با شما، خانم رجوي و سازمان مجاهدين هستم.
حدود ۵ يا ۶ سال پيش من با مقاومت ايران آشنا شدم و به اين موضوع علاقه‌مند شدم، چون به مسائل خاورميانه علاقه‌مند بودم. همين كه با اعضاي سازمان مجاهدين ملاقات كردم، آنها بسيار مشتاق بودند كه تجارب خودشان را به من منتقل كنند و داستان‌هاي فردي خودشان را به من بگويند. چيزهايي كه در ايران بر آنها و اعضاي خانوادةشان گذشته بود. آنها دربارة از دست‌دادن عزيزانشان شكايت نكردند. آنها مثل قرباني تنظيم نمي‌كردند. از اين‌رو در واشينگتن اين‌را فهم نمي‌كنند كه چه اتفاقي در دوران شاه و آخوندها افتاده است. اما با آشنايي با تعداد بسياري از جوامع در تبعيد، من به‌تدريج فهم بهتری از رژیم ايران کسب کردم كه براي همة ما جالب است؛ و مي‌خواستم بفهمم، چرا رژيم دست به تروريسم مي‌زند؟ چرا يك رژيم اقدام به سركوب سخت در درون خودش مي‌كند؟ چرا يك رژيم به‌دنبال توانمندي اتمي است؟ چرا آنها مشتاقند براي دو سال به پاي ميز مذاكره بيايند، لبخند بزنند و دوباره برگردند و كش بدهندچرا آنها اينقدر برايشان دخالت در امور يك كشور همسايه مثل عراق مهم است؟ هم‌چنين يمن؛ چرا؟ من اينها را مطالعه كردم تا به كمك محققان ايراني پاسخ‌هايي براي اين سئوالات پيدا كنم و تلاش کنم نسبت به رژیم به اشراف برسم حالا مي‌توانم بفهمم كه وقتي خانم رجوي راجع به ضعف و آسيب‌پذيري رژيم صحبت مي‌كنند، چه معنايي دارد. من مي‌فهمم معناي اين موضوع در رابطه با تحولات سياسي چيست. مي‌فهمم كه رژيم مشكل مشروعيت دارد، چون به‌رغم اين‌كه وقتي خميني از پاریس باز گشت از او استقبال شد، ولي هيچ‌كس ولايت فقيه را تا بعد از آن نمي‌شناخت. وقتي او ديكتاتوري را بر مردم ايران اعمال كرد، آنها مقاومت كردند و گفتند نه.سرانجام مردم در ژوئن ۱۹۸۱ به خيابان‌ها آمدند و اين رژيم با شليك راه خود را به قدرت باز كرد. پس آنها مشروعيت ندارند. انقلابي كه آنها سركوب كردند در سال‌هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ بازگشت و من اعتقاد دارم كه دوباره باز خواهد گشت؛ آنها آسيب‌پذيرند به‌دليل جناياتي كه خودشان مرتكب شده‌اند. در سال ۱۹۸۸ وزير دادگستري پورمحمدي، شخصاً حكم كشتار ده‌ها هزار نفر را صادر كرد. هم‌چنين تعداد زيادي از نفرات ارشد اين رژيم حكم كشتار كردها در ميكونوس آلمان يا بمب‌گذاري آرژانتين را داده‌اند. آنها در اين جنايات مقصرند و محاكمه نشده‌اند و در انتظار اين هستند كه آيا روزي در مقابل دادگاه بين‌المللی جنايي پاسخگو خواهند بود يا خير. آنها آسيب‌پذيرند به‌دليل اين‌كه خلاف منافع غرب، نرم‌هاي بين‌المللي و قوانين جهان‌شمول و موازين فرانسه، آمريكا و دنياي عرب عمل مي‌كنند. آنها الگويي را بنا گذاشتند كه بر اساس قوانين مذهبي در يك كشور اوتوريته جهاني براي خود قائلند، يك خلافت. اين الگويي است كه داعش هم از روي آن الگوبرداري كرده است. (رژيم) ايران الگوي خلافتي را ساخته كه عملاً شكست خورده است. اوباما با تمركز روي كنترل تسليحاتي، كارهاي ديگري را كه رژيم در داخل و خارج مي‌كند ناديده گرفت. بسياري از تحليل‌گران در واشينگتن اين پديده را ناديده گرفته‌اند، با اين توجيه كه اصلاح‌طلباني در داخل ايران وجود دارند مثل رفسنجاني يا روحاني يا ظريف كه آدم‌هاي معقولي هستند كه وضعيت ايران را بهبود خواهند بخشيد. ما همواره مشاهده كرده‌ايم كه وقتي رفسنجاني رئيس‌جمهور بود، وقتي خاتمي رئيس‌جمهور بود و وقتي روحاني رئيس‌جمهور شد، سركوب داخلي افزايش يافت، نه كاهش. پس افسانة مدراسيون به رفرم نمي‌انجامد. از اين‌ رو ۲۳ شخصيت برجستة آمريكايي كه شما آنها را مي‌شناسيد، نامه‌يي به رئيس‌جمهور منتخب ترامپ نوشته‌اند كه دو روز پيش رسانه‌يي شد . [P01] تعدادي از شخصيتهاي برجسته آمريكايي كه خيلي از آنها بارها و بارها به پاريس آمده اند و مقاومت ايران را به خوبي مي شناسند، نامه اي رئيس جمهور منتخب ترامپ نوشته اند كه دو روز پيش رسانه اي شد، اين نامه توسط ۲۳ آمريكايي كه شما آنها را مي شناسيد امضا شده است.
در آن يك تز دربارة آسيب‌پذيري رژيم بيان شده است كه اعمال رژيم با طرح بزرگ غرب در رابطه با قوانين بين‌المللي حقوق بشر ناهمخوان است. ناهمخواني با پايه‌يي‌ترين اصولي كه براي ثبات دنيا ضروري است و نمي‌توان از آن كوتاه آمد. اين نامه ضمايمي دارد كه نشان مي‌دهد، بارها همين شخصيت‌ها در ساليان گذشته، نامه‌هاي مشابه نوشته و در گردهمايي ويلپنت آن‌را اعلام كردند. اين بيانية فراحزبي شخصيت‌هاي آمريكايي است كه ما اعتقاد داريم سياست آمريكا بايد فراتر برود. علاوه بر فعاليت‌هاي تسليحاتي رژيم كه بايد كنترل شود تا (رژيم) ايران هيچ‌گاه به سلاح اتمي دسترسي پيدا نكند، بايد توجه كرد به دخالت رژيم در بي‌ثباتي عراق، سوريه و يمن و هم‌چنين به اعدام‌ها و دار زدن‌هاي وحشتناك در داخل كشور.
پيام مهم ديگر اين نامه اين است كه از دولت آمريكا مي‌خواهد، با شوراي ملي مقاومت وارد گفتگو شود.
و شايد در آمریکا بتوانيم اين مقاومت را بشناسیم و اینکه آنها چقدر محكم در برابر اين ديكتاتوري و براي حقوق بشر ايستاده‌اند و تلاش مي‌كنند دين و دولت را از هم جدا كنند و بردبار هستند و حقوق زنان را محترم مي‌شمارند. خانم رجوي يك طرح ۱۰ ماده‌يي را از بيش از ۱۰ سال پيش اعلام كرده است. اين طرح جديدي نيست. اين ۱۰ سال پيش تنظيم شده است و احتمالاً ديدگاه‌هاي ايشان از خيلي قبل از آن شكل گرفته است. اين قسمتي از پيامي است كه به رئيس‌جمهور منتخب ارسال شده و اكنون در رسانه‌ها است. پيام به دولت جديد آمريكا اين است كه ما به‌دنبال تحريك جنگ نيستيم، چون رئيس‌جمهور اومابا در پيام روز دوشنبه‌اش گفت، با اين قرارداد ما جلوي جنگ را گرفته‌ايم. در حقيقت يك آلترناتيو ديگر وجود دارد و آن پيام اين ۲۳ شخصيت است؛ مي‌گويد ما به‌دنبال تحريك جنگ با (رژيم) ايران نيستيم. مي‌خواهيم واقعيت را بگوييم و مي‌خواهيم براي ارزش‌هاي جهان‌شمول در كنار هم بايستيم. اگر اين كار را بكنيم، ماو آمريكايي‌ها در هماهنگي بيشتري با دوستانمان در فرانسه، با مردم ايران و با شوراي ملي مقاومت ايران خواهيم بود.

سخنراني خانم مارتين کاريون ـ کوورور ـ نمايندة مجلس ملي فرانسه
خانم رئيس‌جمهور، آقاي سفير، خانم‌ها و آقايان. خانم رئيس‌جمهور به نوبة خود مي‌خواستم حمايت کميتة خودمان را از اقدامات شما براي دموکراسي و براي ديدن ايراني دموکراتيک ‌اعلام کنم که آرزومند آن هستيم. هم‌چنين حمايت خودمان و مشخصاً خودم را از احترام به حقوق بشر اعلام مي‌کنم. اين ‌مبارزه‌يي است که نياز به زمان دارد، ولي اقدامات طولاني‌مدت شما بايد در نهايت به‌سرانجام برسد و در اين رابطه شکي به آن نداريم. احترام به حقوق بشر همان برابري بين زن و مرد است و براي ما يک شاخص بسيار مهم است و هم‌چنين مبارزه‌يي است براي آموزش و پرورش که بايد آن‌را يادآوري کرد. آموزش و پرورش و گشايش در اين کشور بزرگ چيزي است براي آينده،‌ هم‌چنين توقف اختناق در هر شکلش که مدت مديدي است در اين کشور اعمال مي‌شود. ما سال نو ۲۰۱۷ را در زماني جشن مي‌گيريم که شما بتوانيد در پروژه‌ها و مبارزةتان به پيروزي برسيد و ما شما را در اين مبارزه حمايت و همراهي مي‌کنيم. به اين خاطر مي‌خواستم به شما خانم رئيس‌جمهور و خانم‌ها و آقايان بگويم که براي سال ۲۰۱۷، در اين دنياي آشفته با سرفصل‌هايي نامعلوم، ما بايد پيش از بيش همبسته، مراقب و متحد بمانيم تا حامل اميد باشيم و طبعاً شما را همراهي كنيم در پايداري مبارزةتان؛ اين آرزوي من براي سال ۲۰۱۷ است.

سخنراني بريژيت آلن ـ نمايندة مجلس ملي فرانسه
خانم رئيس‌جمهور مريم رجوي، آقاي سفير، همکاران عزيز، خانم‌ها و آقايان، من به نوبة خود فراخوان مي‌دهم به اعضاي دولت فرانسه و سازمان ملل نسبت به وضعيت بسيار نگران‌کنندة نقض حقوق بشر در ايران. براي ما پارلمانترهاي فرانسوي به‌عنوان منتخبان مردم فرانسه، دفاع از ارزش‌هاي جهان‌شمول حقوق بشر ميراثي از انقلاب ۱۷۸۹ و شوراي ملي مقاومت فرانسه است. به اين خاطر، وظيفة ما به‌عنوان زنان و مردان آزاد است که رابطه بين دولت‌ها به داد و ستدهاي اقتصادي يا درخواست‌هاي ديپلماتيک خلاصه نشود. اين وظيفة ماست که بگوييم نه به اعدام در ايران؛ ‌مشخصاً اعدام نوجوانان و نه به اعدام در ملاء عام و نه به مجازات‌هاي سبعانه که هر روز در ايران انجام مي‌شود. با حمايت از شوراي ملي مقاومت ايران که حامل ارزش‌هاي دموکراسي، برابري، آزادي و جدايي دين و دولت است. ‌ما از اين ارزش‌هاي انساني در تمامي جهان دفاع مي‌کنيم. خانم‌ها و آقايان، با حمايت از شما، ما از حقوق بشر در جهان حمايت مي‌کنيم. شوراي ملي مقاومت يک پاسخ روشن به افراط‌گرايي و سوء استفاده از اسلام و مذهب دارد. (اين شورا) از جدايي دين و دولت و احترام به حقوق بشر دفاع مي‌کند و از احترام به حقوق زنان و تفكيك بين افراط‌گرايي با اسلام دفاع مي‌کند.
خانم رجوي از شما قدرداني مي‌کنم که زني شيفتة عدالت و آزادي هستيد و مبارزه مي‌کنيد براي آزادي کامل بين زن و مرد و هم‌چون ما که در اينجا گردهم آمده‌ايم براي ريشه‌كني افراط‌گرايي در اين منطقه از جهان.
ما خواهان آزادي تمامي زندانيان سياسي و توقف اذيت و آزار خانواده‌هاي قربانيان اعدام‌هاي جمعي ۱۹۸۸ هستيم. برابري، آزادي و برادري شعار جمهوري دموکراتيک ما و آرزوي ما براي مردم ايران براي يک ايران آزاد و دمکراتيک است.

Print Friendly, PDF & Email