مصاحبه با هادي البحره رئيس سابق ائتلاف ملي سوريه در باره نشست آستانه


تلويزيون العربيه ۹۵/۱۱/۳

مجري: دو سال است و اپوزيسيون سوريه پوتين را جنايت كار و روسيه را كشوري توصيف مي كرد كه مردم سوريه را به قتل مي رساند حال وضعيت تغيير كرده است و موسكو ميانجي بيطرف و سالم شده كه مذاكرات را تضمين مي كند كه آقاي محمد علوش گفته است.
هادي البحره رئيس سابق ائتلاف ملي سوريه: هنوز زود است كه قضاوت كنيم كه روسيه يك ميانجي بي طرف شده است و يا خير زيرا كه هنوز در جنگ سوريه نقش و شركت دارد ما ابتدا بايد عكس العمل هاي روسيه وتلاش هايش براي تثبت آتش بس را ببينيم واينكه توافقاتي كه قبلا امضاء شده است چگونه اجرا خواهد شد اين اولين دليل است. دوم اينكه در حال حاضر روسيه تلاش هايي مي كند كه در مغايرت با مواضع سابق اش است تلاش مي كند كه همه را جمع كند و توافقات آتش بس را به تثبيت برساند و پرونده انساندوستانه را فعال كند و براي مذاكرات بعدي آماده سازي كند.
مجري: پس اسرار اين گفته محمد علوش چيست آيا موضع عوض شده است در صورتيكه مسكو هنوز همپيمان رژيم است و اگر نبود كه صحنه تغيير زيادي مي كرد؟
البحره: ولي تلاش ها و كارهايي كه مسكو در حال حاضر اعلام مي كند و مي گويد كه تمايل جدي دارد كه آتش بس برقرار شود ولي همه اينها در حال حاضر يك وعده بيش نيست. براي برگزاري نشست آستانه روسيه تلاش زيادي كرد و تركيه نيز سهيم بود ولي بايد نتيجه را ببينيم و بعد مي توانيم حول جدي بودن تلاش هاي روسيه قضاوت كنيم.
مجري: شما الان تلاش مي كنيد كه به روسيه هيچ انتقادي نكنيد و انتقاداتتان تنها به ايران و رژيم است. آيا بنظر شما اعتراضاتي كه رژيم مي كند همان اعتراض هاي روسيه نيست يعني آنچه كه مسكو نمي تواند بصورت علني بيان كند رژيم وتهران آنرا بيان مي كنند اين تقسيم نقش است؟
البحره: ما خوب مي دانيم كه اين سه طرف همپيمان هستند يعني رژيم و ايران و روسيه ولي مي دانيم كه منافع و خواسته هاي روسيه و ايران با هم فرق دارند و ايران و روسيه ديدگاهشان نسبت به منطقه فرق مي كند و ما بايد روي اين اختلافات كار و حساب باز كنيم وتلاش كنيم كه از آن استفاده كنيم و آنرا به نتيجه برسانيم تا شايد كه آنرا به يك گفتگوي جدي بكشانيم بطوريكه نقش روسيه بخصوص بعد از تشكيل دولت جديد آمريكا تغيير كند..

Print Friendly, PDF & Email