رفتار غیر انسانی‌ رژیم با زندانیان در زندان تبريز

zendan_tabrizطي هفته هاي اخير يك زنداني بنام محمد حسين اميريان كه در بند ۱۲ ( مالي) زندان تبريز محبوس بوده، دچار بيماري حادي ميشود و توان راه رفتن و… نداشته است. هم بنديانش او را بدليل نبودن برانكادر و آمبولانس با فرغون به بهداري منتقل ميكنند. يكي از مزدوران بنام پيامي حدودا۳۲ ساله كه مسئول بدرقه زندانيان از بهداري به بيمارستان خارج از زندان است، با دیدن زنداني محمدحسين اميريان شروع به گفتن بدو بيراه به وی ميكند.
این دژخیم نهايتا فرغون حامل زندانی بيمار را واژگون كرده و بطوري بيمار را پرت كرده كه وي دچار قعطي نخاع گرديده و از هر دو پا فلج شده است. زندانيان از وحشيگري هاي مزدوران رژيم در اين زندان صحبت ميكنند، و بقول آنان هر كس هم اعتراضي به شكنجه اين جنايتكاران ميكند، سريع ميگويند كه وارد اين بحث ها نشويد، چون اينجا تبريزه!

Print Friendly, PDF & Email